Isnin, 24 Disember 2012

Pecahan

Soalan Pengukuhan1. Rajah di atas  terdiri daripada beberapa buah segi tiga sama yang sama besar. Berapakah pecahan terkecil bahagian yang berlorek daripada seluruh rajah itu?

A satu perempat
B dua pertiga
C empat perenam

D tiga perlima   


Bilangan segi tiga yang dilorek: 4 bahagian

Bilangan segi tiga keseluruhan: 6 bahagian

Pecahan berlorek : 4/6

Ditulis dalam pecahan terkecil : 2/3

Tiada ulasan: